Formandens beretning

 

Beretning til Museumsforeningens generalforsamling 8.august 2020

Sidste år blev generalforsamlingen afholdt 6. marts og i år skulle den have været afholdt d. 26. marts – men sådan gik det ikke. Det betyder, at det er en lidt usædvanlig generalforsamling vi har og jeg vil forsøge at koncentrere mig om netop hvad der skete i 2019 – og i øvrigt gøre det så kort som muligt.

Beretningen for 2019 skal naturligvis starte med hvad der skete på generalforsamlingen sidste år, som altså blev afviklet d. 6. marts.

På valg var Lisbeth Hamborg, Frede Petersen, Birgit Sørensen og Annelise Torne Zinck, som alle blev genvalgt og desuden blev Jørgen Petersen valgt, da Jess Petersen ikke havde ønsket genvalg. Som suppleant blev Hasse Højmark genvalgt og Bent Dalsgaard blev valgt som ny suppleant.

På det efterfølgende konstituerende møde var der genvalg af formand, næstformand og kasserer – mig – Lisbeth og Frede – og Lisbeth Hamborg blev desuden valgt som sekretær.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen holdt 13 bestyrelsesmøder, inkl. det konstituerende møde.

Første foredrag efter generalforsamlingen var Tim Grønnegårds fortælling om bronzealderudgravninger. Det blev holdt i det gamle posthus og der var 44 deltagere.

Museet åbnede allerede i april og dagen før den egentlige åbning havde vi indvielse af den jolle, som jeg nævnte i sidste års beretning, nemlig den jolle, som takket være praktisk og – ikke mindst økonomisk – hjælp fra familien Ferdinandsen. Den er nu en del af museets udstilling om oktober 43.

Museets fødselsdag – 90-året for stiftelse af foreningen og 80 år for købet af Hovedgaden 29 – blev fejret med kaffe og kage i Museumshaven. Vejret var desværre ikke med os, men heldigvis var teltet sat op så Gilleleje Spillemændene kunne spille i tørvejr – men der var rigeligt lagkage til de 60 som kom forbi for at gratulere.

Billedskolen havde lånt lokalerne i museumshaven i uge 27 – og 53 børn deltog i arrangementet.

Som der er tradition for holdt vi sildeweekend i juli – 13.-14- juli – og 200 kom forbi og fik fornøjelsen af sild og snaps – og godt selskab.

Som næste arrangement var vi inviteret til Kullens Hembygdforening på besøg i nogle af deres aktiviteter. Vi var nok til at fylde en bus fra Helsingborg og havde en fin tur - og havde lovet en tilsvarende rundvisning for dem i år– men desværre måtte vi udsætte til næste år.

I november havde vi det næste foredrag med Niels Bjørn, som fortalte om ”Sorttjærede ligkister” i Det gamle Posthus. 60 hørte på det spændende foredrag.

Og så var der uddeling af årbogen 30.11 – 1.12 hvor 300 årbøger blev uddelt. Den sparede porto finansierede fint de æbleskiver og det gløgg, som blev uddelt – og vi håber på det samme i det kommende efterår.

Inden alt lukkede ned, nåede vi en billedaften i januar i Gillelejehallen og endnu engang så vi et flot fremmøde på 180 fremmødte.

-         Og så kom den uventede pause –

I referatet fra bestyrelsens møde i april – som blev holdt i haven og med god afstand – som I i øvrigt kan se på forsiden af det seneste nummer af Kanalen – der kan man se, at alle arrangementer fra april er aflyst – eller udsat er vel et mere positivt ord.

Udover den udsatte generalforsamling, blev arrangementet med Finn Hjaldsted – den sidste overlevende fra kirkeloftet – flyttet til 7. oktober, Sildeweekend og arrangement med sang i haven blev aflyst og besøget fra Kullen Hemdbygdforening flyttet til 2021.

Udover det arrangement, der er flyttet, er vi naturligvis i gang med at få nogle aktiviteter på plads – selvom vi stadig er i en situation, hvor der er nogle begrænsninger. Men vi regner med et foredrag i november med Søren Frandsen, som vil fortælle om Gilleleje i 45 – efter befrielsen – og så har vi jo uddeling af årbogen 28.-29. november – hvor I i øvrigt vil kunne tage til julestue på Fyret, når I har hentet årbogen.

 Det løbende arbejde i bestyrelsen er der ikke noget nyt at sige om. Der er en arbejdsfordeling, hvor aktiviteter, det praktiske arbejde med huset – torsdagsdrengene – og samarbejdet med kommunen, andre foreninger mv er fordelt. Vi har hver især vores opgaver, som vi klarer uden større planlægning. En nem bestyrelse at være formand for.

Nogle medlemmer af bestyrelsen er også med til at tage vagterne på museet – og dermed bidrage til den daglige drift.

Sidste år var besøgstallet næsten det samme som året før, men med den senere start vi har haft i år er der naturligvis risiko for færre besøgende. Det har desuden været nødvendigt at lukke den ene indgang p.gr.a. coronarestruktionerne, men vi håber det snart bliver muligt at åbne den igen, da mange tror at museet er lukket, når de kører forbi på Hovedgaden og ser at porten er lukket.

Både sidste sommer og i år kører byrundturene 2 gange om ugen og de 3 guider kan fortælle om stor – og positiv - interesse.

I 2019 valgte bestyrelsen at undlade at uddele en Forskønnelsespris, da vi ikke havde modtaget relevante forslag. Men hvis I har gode ideer er de velkomne.

Og så skal jeg naturligvis sige lidt om det museumsprojekt, som naturligvis fylder meget i bestyrelsens arbejde, selvom det jo primært ligge hos Museum Nordsjælland.

I april sidste år, bevilgede den pulje, som hedder FLAG 75.000 kr. og kommunen 50.000 kr. til starten af projektet, således at arbejdet kunne sættes i gang.

Der er nu udarbejdet en handleplan for projektet og er sat en række af de ting i gang som er nødvendige inden en egentlig arkitektkonkurrence kan udskrives. Der har være gennemsyn af det gamle hus af Center for Bygningsbevaring for at få sat et nødvendigt restaureringsarbejde i gang – og det er sat i gang – der har været møder med kommunen, ang. de rammer, der må arbejdes indenfor – størrelse, mv., spørgsmål om lokalplan – mv. Det forberedende arbejdet var forventet færdigt tidligere på året, men også det har måttet ligge stille.

Imidlertid blev det aftalt på et møde med kommunen, at Museum Nordsjælland skulle sende materiale frem til kommunen med henblik på at få det behandlet i kulturudvalget d. 11.august, således at det kan gå videre til de kommende budgetforhandlinger. Det er sket og det vil naturligvis være afgørende for projektet, at kommunen går ind i det med nogle midler til det kommende byggeri. Men det vil I høre mere om, når der foreligger noget. Hvis I er interesserede i at se bilagene kan de ses på kommunens hjemmeside, når dagsordenen for mødet lægges på.

Det er en usædvanlig generalforsamling vi har nu og jeg vil se frem til næste år, hvor vi forhåbentlig igen kan samles i Hallen.

Vores medlemstal er desværre ikke stigende, men med 564 medlemmer, hvoraf de 322 er husstandsmedlemsskaber, er vi jo stadig en stor forening i Gilleleje.

Vi håber, at vi snart kan gå i gang med at planlægge nye arrangementer, ture og andet, som kan få gang i hjulene igen.

For vi har jo en forening med mange aktive, som jeg gerne vil runde af med at sige tak til.

Først vil jeg nævne det blad, som vi alle afventer med spænding hver gang – Kanalen. Siden bladet kom første gang i 1999, har Lars Thomsen kunnet fortælle spændende historier, som vi hver gang venter spændt på ! - og det kan vi ikke takke ham nok for – og dels er vi taknemmelige over de annoncører, der gør det muligt at udgive bladet. Det er Gilleleje Brugs, Havhøkeren, Far til 4, Tine Optik, Nordsjællands turistfart, Gilleleje Hallen og HEPark. Uden deres hjælp havde vi ikke noget blad.

Så er der alle de frivillige, der hjælper til, når der skal afvikles arrangementer – bestyrelsen hjælper naturligvis, men heldigvis også flere – ellers gik det ikke. Jeg har ikke taget en navneliste med, men tak til Jer alle.

Samarbejdet med Museum Nordsjælland er nævnt tidligere, men vi tager dem lige med igen. Tak til direktør Ole Lass, som er her i dag og du kan så medbringe en tak til Moran, som tager sig af medlemsfortegnelse mv.

Selvom det er på bestyrelsens vegne, at jeg holder denne beretning, vil jeg også tillade mig at sige tak for godt samarbejde, gode møder – Alle er klar til at tage fat, når noget skal ordnes – det fungerer bare.

Søren Frandsen vil jeg også sige tak til. Han er en aktiv del af både foreningen og Museum Nordsjælland. Og tak for det.

I den efterfølgende debat vil jeg forsøge at svare på Jeres spørgsmål og hvis det drejer sig om Museum Nordsjælland og museumsprojekt, så vil Ole Lass stå mig bi.

 

Indtil videre: Tak for ordet.