Beretning fra bestyrelsen

Formandens beretning ved Birgit S

Beretning til Museumsforeningen generalforsamling 6. marts 2019

 

Beretningen for 2018 skal naturligvis starte med hvad der skete på generalforsamlingen sidste år, som blev afviklet d. 15. marts.

På valg var Klaus Rigger, Jette Svendsen, Henrik Ewald og Jesper Bjerre. Henrik Ewald ønskede ikke genvalg, men de øvrige blev genvalgt og suppleret med Ove Hansen, som hidtil var 1. suppleant. Som suppleant genopstillede Jørgen Petersen, der blev genvalgt som 1. suppleant og som ny Hasse Højmark.

På det efterfølgende konstituerende møde var der genvalg af formand, næstformand og kasserer – mig – Lisbeth og Frede – og Lisbeth Hamborg blev desuden valgt som sekretær som afløser for Henrik Ewald.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen holdt 11 bestyrelsesmøder, inkl. det konstituerende møde.

Det løbende arbejde tager de forskellige mere eller mindre formelle arbejdsgrupper sig af. Der er en gruppe, som står for arrangementer, foredrag mv, der er torsdagsholdet, som sørger for vedligeholdelse af hus og have, der er Kanalen, som mest består af en enmandsgruppe, som naturligvis er Lars, men som vi da i bestyrelsen forsøger at støtte.

I det hele taget er det er nem bestyrelse at være formand for. Der er en arbejdsfordeling, hvor vi hver især har nogle opgaver og der er ikke behov for den store planlægning. Alle i bestyrelsen klarer deres opgaver uden større snak.

Men udover det daglige arbejde, er der de faste arrangementer, hvor hele bestyrelsen står bag. Det er naturligvis vores årlige sildeweekend, hvor alle mand + et par ekstra kvinder -  er på banen for at købe ind, stege, servere osv. Og som vinterens supplement er det nu også blevet en tradition, at vi i weekenden, hvor årbogen deles ud, får lidt gløgg og æbleskiver, så her er hele bestyrelsen også på banen.

Og så er der jo vagterne, hvor I hver torsdag vil kunne møde 2 bestyrelsesmedlemmer, som tager deres del af vagttjenesten i museet. Det sparer museet for en del penge og med den udvidelse af sæsonen, som vi oplevede i 2018, er der også et godt stykke arbejde. – Men – og det bør lige siges – et arbejde hvor man kommer i snak med mange mennesker – både turister og gæster, der bliver meget imponeret over vores museum og museumsstrøg, men også medlemmer, der lige kommer forbi og får en snak. Så vi tager gerne nogle vagter, når vi kan.

Men helt konkret:

Efter generalforsamlingen tog vi fat på årets aktiviteter. Museet åbnede i maj og kort derefter havde vi Jeppe Tønsberg til at komme og fortælle os om hvordan det havde været at være feriedreng i Gilleleje i 50’erne og 60’erne. Vi kunne holde foredraget i haven – men havde sat telt op for en sikkerheds skyld. Et godt foredrag – Tak Jeppe.

 

I juni fejrede vi, at Skibshallerne havde 30 års fødselsdag. Det var 16. juni 0g der var gratis adgang til museet og kaffe og kage.

 

Næste arrangement var som nævnt vores sildeweekend d. 7.-8. juli – og her kunne vi glæde os over, at de overvejelser, der havde været om at indskrænke til 1 dag var droppet. Der var i alt 200 mennesker som kom forbi og fik en sild – eller 2. De sild, vi havde fået doneret fra Fiskernes Deli slog ikke til, så vi måtte - som sidste år – hente flere sild, så alle kunne blive mætte. Vi planlægger at have sildeweekend d.13,-14.juli i år.

 

Igen i år stod museet – dvs Søren Frandsen – for sommerudstillingen i Kulturhavnen og det var – meget naturligt – en udstilling om Bakkeselskabet, som havde 100-års fødselsdag. Og i den forbindelse holdt han også et foredrag i Kulturhavnen om Bakkeselskabets historie. Såvel udstilling som foredrag var i samarbejde med Bakkeselskabet og Søren Svendsen supplerede, når der var spørgsmål.

I øvrigt kan man i Kulturhavnen, dels se en skærm, som fortæller om Museum Nordsjælland, men også montrer med skiftende udstillinger, så folk bliver opmærksomme på vores museum !

 

Som sagt, var den periode, hvor museet var åbent, forlænget i 2018. Der var godt nok kun åbent torsdag – søndag og ikke tirsdag og onsdag, men til gengæld helt fra maj til oktober. Det var et forsøg – og et vellykket forsøg. Også efter skoleferien kom der mange besøgende og besøgstallet i 2018 var mere end dobbelt så stort som i 2017. I år udvides åbningstiden igen – helt fra påske til efterårsferien. Det giver nogle flere vagter – også for de frivillige fra Museumsforeningen, men som jeg tidligere nævnte giver det også gode oplevelser, så hvis nogen har lyst til at deltage er de velkommen til at kontakte mig efter generalforsamlingen. Jeg ved at der kan bruges et par stykker mere.

 

En af sommerens traditioner er byrundturene. Sidste sommer i juli og august gennemførte Svend Henrik Svendsen, Søren Frandsen og Lars Thomsen to ugentlige guidede byture i Det gamle Gilleleje. Turene sluttede i Skibshallerne. Det blev til 12-13 rundvisninger mandage og torsdage i løbet af sommeren. De tre rundvisere, har gode erfaringer med turene. De får som regel meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Deltagerantallet svinger på de enkelte ture fra en enkelt til over 20. Så i alt har op imod 150 været med rundt sidste sommer.  Museumsforeningen er meget glad for guidernes indsats, som er med til at udbrede kendskabet ikke alene til byen og dens historie – og dermed også museet.

 

I efteråret inviterede Museumsforeningen til 2 foredrag. Det første var i samarbejde med LOF, hvor vi havde inviteret Herbert Pundik til at fortælle sin historie om 2. verdenskrig. Det blev holdt i den store biografsal i Kulturhavnen – og alle pladser blev besat. Det var spændende at høre den ældre herre – ca. 90 – fortælle i 2 timer om sine oplevelser. Hans erindringer var klare og spændende – og han ønskede ingen pause, fordi hans erfaring var, at så glemte folk bare noget af det han havde sagt, når man kom til spørgetiden. Imponerende.

 

Det andet var et foredrag af Søren Frandsen om Bakkeselskabet. Det blev holdt i november i det gamle Posthus og også her var der godt besøgt – som sædvanlig, når Søren holder foredrag. En god aften.

 

I september havde vi også planlagt en tur til Frederiksværk, til Krudtværket bl.a., men på grund af for få tilmeldinger måtte vi desværre aflyse. Måske tager vi det op igen, for det er jo et spændende sted at besøge.

 

Inden uddelingen af årbogen, havde vi så en anden tradition, som skulle afvikles. Årets forskønnelsespris. Den gik i år til Kignæs – et af de ældste bevarede sommerhuse i Gilleleje. Huset havde gennemgået en stor renovering med respekt for husets oprindelige udseende – og i balance med de krav og behov der er i dag. I begrundelsen sagde vi, at huset som det nu ser ud, er med til at fortælle om Gillelejes udvikling på en smuk måde og derfor fik ejerne årets forskønnelsespris.

Og i den forbindelse kan jeg jo lige tilføje, at selvom der er længe til november, hvor vi plejer at uddele forskønnelsesprisen, tager vi gerne imod forslag.

 

Uddelingen af årbogen fandt sted 1.-2. december og var hyggelig – og givtig for alle parter. Museumsforeningen sparede porto og alle fik en hyggelig snak – og gløgg og æbleskiver. Så det er også blevet en tradition, som skal gentages. I år bliver det 30.11 og 1.12 – så I kan godt sætte kryds i kalenderen.

 

Inden generalforsamlingen i dag, har vi taget hul på denne sæsons arrangementer med et foredrag i februar af Ole Chr. Munk Plum, som fortalte om Gribskovbanens historie i det gamle posthus. Det var spændende og han havde en viden om jernbaner, så han kunne have holdt et ugekursus tror jeg. Men engagerede mennesker er jo altid spændende at høre på !

 

I april blev vi kontaktet af Kullens Hembygdsforening, som gerne ville genoptage den kontakt til Museet og Museumsforeningen, som vi tidligere har haft, men som var stoppet på et tidspunkt. Vi havde besøg af nogle fra bestyrelsen i april og tog på en genvisit – repræsentanter fra bestyrelsen og Museum Nordsjælland d. 20.september.  Vi har aftalt at vi skal lave en medlemsudflugt til Kullabygd på et tidspunkt, men det er ikke aftalt præcis hvornår – men det vil i høre om.

Men jeg kan jo i den forbindelse reklamere lidt for den tur som Fyrlauget holder til Kullen d. 19. maj. Der ligger en beskrivelse, hvis nogen er interesserede.

 

Og så det emne, som vi har talt om hvert år de sidste år, men hvor jeg i år ikke kan genbruge teksten fra de tidligere år – heldigvis. I maj havde vi møder dels med Morten Jørgensen og dels med Ole Lass – direktør for MN -  med henblik på at drøfte hvordan man kunne tage fat på udvikling af det museum, som siden købet af grunden Østergade 20, har ligget og ventet. Museum Nordsjælland havde planer om at udarbejde et idegrundlag til den museumsudbygning, som vi nu har ventet på siden kommunen i 2012 købte Østergade 20 til formålet – men nu så det heldigvis ud til at der både var politisk opbakning og ressourcer til at gå i gang.

Museum Nordsjælland har nu udarbejdet et visionsoplæg, som bestyrelsen fik mulighed for at se inden den politiske behandling gik i gang – og vi var meget tilfredse. Når vi sammenlignede med det gamle notat, som jeg har nævnt på et par tidligere generalforsamlinger, så kunne vi se, at netop de emner, som vi havde understreget skulle med i et nyt museum – de var med. Det er naturligvis fiskeriets historie, kystens udvikling – og naturligvis også oktober 43 – og så det forslag, som også kom frem på en generalforsamling, nemlig turismens historie.

Der skal også være plads til skiftende udstillinger, så de mange museumsgenstande, som er opmagasineret, på skift kan komme frem i lyset under forskellige temaer. Visionsoplægget hedder ”Livet ved havet” og selvom det er Gilleleje Museum vil det naturligvis også rumme historien fra andre lokaliteter langs kysten, hvor netop fiskeri og turisme har været centrum i historien.

 

Men det er et visionsoplæg, så der er endnu langt igen. Jeg havde håbet, at jeg i dag havde kunnet fortælle, at der lå en politisk støtte til visionsoplægget, men på grund af nogle tekniske formaliteter måtte den behandling i kulturudvalget, som skulle have fundet sted i sidste uge, desværre udsættes. Meldingerne er at der bestemt er positiv politisk opbakning, men formaliteterne skal lige på plads. Jeg / Vi håber at det vil gå på plads i april, således at arbejdet med at konkretisere projektet kan gå i gang. Det indbefatter både økonomi til først at lave et projekt og derefter til at realisere det, men det indbefatter også inddragelse af borgerne i Gilleleje i processen. Jeg ved at Museum Nordsjælland har tænkt sig at går hurtigt i gang med at invitere til møder, således at både de ydre rammer og indholdet kan blive diskuteret.

I bestyrelsen ser vi meget frem til at komme i gang, således at de mulige problemer kan blive diskuteret og afdramatiseret. Og det er hvad enten det er parkering eller aktiviteter tæt på kirkegården. Jeg er ikke i tvivl om at det praktiske vil kunne løses, så vi alle i Gilleleje – og de mange besøgende vi får – kan få glæde af museet igen. Vi glæder os til at den oprindelige plan med museet – som i nogen grad ligger pakket ned i kasser i Stæremosen – nu kan komme i gang, så vi kan vise den historie, som Gilleleje har. Og hvis vi så derudover kunne få en hyggelig have, hvor folk gerne slog sig ned og hvor deres børn kunne lege, ville det jo også være fint.

Det er vigtigt i den forbindelse at sige, at det i visionsoplægget, som mange af Jer sikkert har hentet på nettet og set, er understreget, at der endnu ikke er taget stilling til omfanget af det nye byggeri. Skal det være den plan, som vi tidligere har set, hvor man bevarer og renoverer skibshallerne og primært har byggeri på Østergade 20’s grund eller er det den store plan, som også var fremme i forbindelse med Oktober 43 med et stort sammenhængende museum. Det er det, der skal tages stilling til i det projektforslag, som forhåbentlig kan komme i gang i løbet af foråret.

Men alt det kommer I naturligvis til at læse og høre meget mere om. Jeg glæder mig til diskussionerne og håber at den proces, som kommunen satte i gang, da de købte Østergade 20, nu for alvor kan gå i gang, så vi kan få det museum, som både bliver til glæde for os lokale og alle de der besøger byen.

 

Nok om det.

Da vi rundede de 100 tilmeldinger til i aften, glædede det mig at vi stadig kan samle så mange til denne aften – og vi er godt 150 !  Vores medlemstal falder desværre, så I er meget velkomne til at lave lidt reklame for foreningen. Jeg plejer at prale af, at det er en af de største foreninger i Gilleleje – og det skulle den gerne blive ved med at være. Samtidig – for nu at være lidt mere seriøs – så synes jeg stadig at foreningen – efter 90 år – har en meget vigtig opgave i at være med til at vise og passe på Gillelejes historie. Der er pt 510 medlemmer og da en del af dem er husstandsmedlemsskab, vil jeg gætte på 700.

 

Og så fik jeg lige stikordet til næste emne: Fødselsdag ! I 1929 blev foreningen stiftet og i 1939 var der samlet penge nok sammen til at købe Hovedgaden 49. Det skal naturligvis fejres, så igen i år har vi en anledning til at invitere på kaffe og kage i Museumshaven. Det bliver d 15. juni og samtidig vil Gilleleje Spillemandsorkester underholde os den eftermiddag. Men læs om det i næste nummer af Kanalen.

 

Jeg nævnte at museet i år åbner allerede til påske. Skærtorsdag, d. 18. april, er første åbningsdag og en af de nye ting, som vil kunne ses, er en jolle, som med hjælp fra Lotte og Jan Ferdinandsen er vendt tilbage til Gilleleje. Jollen, som blev brugt til at hjælpe jøder over sundet i oktober 43, var havnet i Djursland, som den blev hentet hjem fra og – med hjælp og en donering fra familien Ferdinandsen – blev sat i stand så den nu kan udstilles. Den vil indgå i udstillingen i ølhallen, hvor udstillingen fra sidste år revideres – men bliver denne sommer også. Der er åbning af udstillingen 17. april.

 

Og så er jeg vist nået dertil, hvor jeg må runde af og det gør jeg helst med tak til de mange som er med til at få museumsforeningen til at køre.

Først vil jeg nævne det blad, som vi alle afventer med spænding hver gang – Kanalen. Dels er det hver gang spændende hvilke emner Lars Thomsen har kastet sig over – og det kan vi ikke takke ham nok for – og dels er vi taknemmelige over de annoncører, der gør det muligt at udgive bladet. Det er Gilleleje Brugs, Havhøkeren, Far til 4, Tine Optik, Nordsjællands turistfart, Gilleleje Hallen og HEPark. Uden deres hjælp havde vi ikke noget blad.

Så er der alle de frivillige, der hjælper til, når der skal afvikles arrangementer – bestyrelsen hjælper naturligvis, men heldigvis også flere – ellers gik det ikke. Jeg har ikke taget en navneliste med, men tak til Jer alle.

Samarbejdet med Museum Nordsjælland er nævnt tidligere, men vi tager dem lige med igen. Tak til direktør Ole Lass, som er her i dag og du kan så medbringe en tak til Lotte og Lene, som vi løbende er i kontakt med om medlemsfortegnelse mv.

Selvom det er på bestyrelsens vegne, at jeg holder denne beretning, vil jeg også tillade mig at sige tak for godt samarbejde, gode møder – Alle er klar til at tage fat, når noget skal ordnes – det fungerer bare.

Søren Frandsen vil jeg også sige tak til, men han måtte desværre melde afbud i dag på grund af sygdom. Alligevel vil jeg nævne ham som en aktiv del af både foreningen og Museum Nordsjælland. Og tak for det.

 

Hvert år er formanden på valg på det efterfølgende konstituerende møde, men derudover er jeg på valg her, når vi når dertil. Indtil nu har det været 4 spændende år – og jeg kan sige: Man keder sig ikke i denne her stol. Spørg bare Svend Henrik !

 

I den efterfølgende debat vil jeg forsøge at svare på Jeres spørgsmål og hvis det drejer sig om Museum Nordsjælland og museumsprojekt, så vil Ole Lass stå mig bi.

 

Indtil videre: Tak for ordet.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.08 | 22:31

Vi er 8 personer, der er interesseret i en rundvisning lørdag d. 14 september
Om eftermiddagen ca. Kl.15 er dette muligt

Birgit kjærgaard

...
09.08 | 11:02

Hej,
Jeg vil høre om det er muligt at booke en Guide til en vandring og fortælling om Gilleleje?? Vi er er 20 mennesker Lørdag d. 7/9 kl 14.00 .

...
12.06 | 13:48

Jeg søger efter en opskrift på stegte sild med bløde løg fra Gilleleje. Kan I hjælpe?
Venlig hilsen
Hanne Birkum

...
02.03 | 12:07

Vi kommer to til generalforsamling

...
Du kan lide denne side